Telemark bataljon

base i Rena leir, Østerdalen, består av rundt 450 soldater og befal (hvorav over 250 er grenaderer). Bataljonen består av en bataljonsstab, stridsvognseskadron, 2 mekaniserte infanterikompanier, kavalerieskadron og kampstøtteeskadron. Telemark bataljon er en vervet, profesjonell avdeling i Hæren. Ble vedtatt opprettet av Stortinget i 1993 og har siden sommeren 2003 vært operative. Telemark bataljon er en del av NATOs reaksjonsstyrke.

Print Friendly, PDF & Email