Sysselmann

embetsmann som innehar den høyeste myndighet på Svalbard, og har myndighet som fylkesmann, politimester, notarius publicus samt underdommer i lavere rett. Kjerstin Askolt har siden den 1. oktober 2015 hatt stillingen som Sysselmann.

Se Svalbard

Print Friendly, PDF & Email