Sykes-Picot-avtalen

Sykes-Picot-avtalen var en hemmelig avtale inngått mellom Storbritannia og Frankrike den 16. mai 1916 om en framtidig oppdeling av Det osmanske riket. Denne avtalen inkluderte også Russland. Avtalen ble imidlertid aldri satt ut i livet, men la i ettertid mye av grunnlaget for de territorielle grensene til dagens Midtøsten. Disse ble i stor grad trukket opp basert på Storbritannias og Frankrikes interesser.

Se Midtøsten; Appendiks XVIII – Midtøsten; Mandatordningen

Print Friendly, PDF & Email