Svalbard

Svalbard i mørk blå. Foto: wikimedia

defineres som landområdet mellom 74 og 81 grader nord og 10 og 35 grader øst. Øygruppen består av en rekke store og små øyer, og de største er Spitsbergen, Nordaustlandet, Edgeøya, Barentsøya og Prins Karls Forland. Svalbard er en del av Kongeriket Norge med full og uinnskrenket norsk suverenitet. Norsk suverenitet er folkerettslig stadfestet i Svalbardtraktaten av 1920, og hjemlet i norsk lov av 1925. Forvaltet av staten: statens representant er Sysselmannen (underlagt Justis- og beredskapsdepartementet), som har status som fylkesmann, politimester, namsmann, har stevnevitnefunksjon og fører dødsfallsprotokoll, samt utgjør sekretariat for forliksrådet på Svalbard.

Se Fiskevernsonen ved Svalbard; Svalbard-traktaten; appendiks XIII – Norsk jurisdiksjon i havområdene

Print Friendly, PDF & Email