START III

forhandlinger om nedrustning av atomvåpen mellom USA og Russland som fulgte START I og START II. Forhandlingene ble påbegynt i 1997 av daværende lands presidenter, Bill Clinton og Boris Jeltsin, men ble aldri fullført. Fra Russlands side ble dette begrunnet med USAs planer om å bygge et rakettskjold, noe som brøt med ABMT (Anti Balistic Missile Treaty)-avtalen av 1972. Forhandlingene ble endelig avsluttet i 2002 da Bush-administrasjonen trakk seg fra ABMT- avtalen. START III ble erstattet av SORT (Strategic Offensive Reductions Treaty)-avtalen.

Se New START; SORT; START I; START II

Print Friendly, PDF & Email