Srebrenica

større by i Bosnia som ble beskyttet av UNPROFOR-styrkene (FN-operasjon) i perioden 1992–1995, kjent for omfattende massedrap på sivile muslimer (rundt 8.000) av serbiske styrker fra Bosnia i juli 1995.

Se folkemord; krigsforbrytelser

Print Friendly, PDF & Email