Spratlyøyene

betegnelse på en øygruppe bestående av over 100 skjær, rev og småøyer i Sørkinahavet. Kina, Taiwan og Vietnam krever jurisdiksjon over hele øygruppen, mens Filippinene, Malaysia og Brunei kun har framsatt krav om jurisdiksjon over visse deler. Hvem som eier øyene vil få konsekvenser for hvor landenes grenser til sjøs går, som igjen vil avgjøre hvem som kan gjøre krav på olje- og gassforekomstene i området. De siste 20–30 årene har det vært flere tilfeller av militær konfrontasjon mellom statene over hele eller deler av øygruppene.

Se appendiks XXII – Asia

Print Friendly, PDF & Email