spionasje

ulovlig innsamling av informasjon som er til skade for en nasjon, en bedrift eller organisasjon.

Print Friendly, PDF & Email