spesialoperasjon

en militær eller paramilitær operasjon utført i fiendtlige eller politisk sensitive omgivelser for å oppnå militære, diplomatiske, etterretningsmessige og/eller økonomiske mål. Spesialoperasjoner skiller seg fra konvensjonelle operasjoner i grad av fysisk og politisk risiko, operasjonelle teknikker, og anvendelsesmetode. De foregår ofte i det skjulte og er derfor avhengig av detaljert etterretning om området det opereres i.

Se Special Air Service; Spesialstyrke

Print Friendly, PDF & Email