Sør-Kordofan (Sudan), konflikten i (2011–)

Foto: wikimedia

De siste års hendelser (2014–2019): Sudan har i flere tiår vært preget av uoverensstemmelser mellom det dominerende, vesentlig islamske nord og det dels kristne, dels animistiske sør. I juli 2011 blir Sør-Sudan en selvstendig stat. Grensedelstaten Sør-Kordofan havner på nordsudansk side etter delingen, til tross for at majoriteten av innbyggerne føler seg mer knyttet til Sør-Sudan. Området er svært rikt på ressurser. Militante grupper i Sør-Kordofan har valgt å kjempe videre mot regjeringsstyrkene på egen hånd etter splittelsen i 2011. Konflikten har både etniske og religiøse tilsnitt, og mange sivile landsbyer er fanget i kryssilden. Hundrevis av mennesker har mistet livet, og en tredel av befolkningen har måttet flykte fra hjemmene sine. Over 100 000 mennesker har flyktet over grensen til Sør-Sudan. I 2015 la Amnesty International fram en rapport som anklager den sudanske regjeringen for krigsforbrytelser, herunder bruk av klasebomber, bombing av sivile og angrep rettet mot sykehus i Sør-Kordofan. Både Sudans mangeårige president Omar al-Bashir og guvernøren i Sør-Kordofan, Ahmed Haroun, er ettersøkt av Den internasjonale straffedomstolen (ICC). President al-Bashir blir gjenvalgt som president i Sudan i 2015 med 94,5 % av stemmene. En våpenhvile blir innført og opprettholdt store deler av 2016, men kampene bryter igjen ut i februar 2017. Til tross for at konflikten i Sør-Kordofan nå er inne i sitt syvende år, har innsatsen for å finne en løsning nærmest stoppet helt opp, både regionalt og internasjonalt.

Parter: al-Bashir-regjeringen, Sudan People’s Liberation Movement-North (SPLM-N).

Tidslinje

2012–2013: Situasjonen i Sør-Kordofan er både kritisk og fastlåst, og sivile opplever stadig å bli angrepet av både regjeringsstyrker og opprørere. Regjeringsstyrker beskyldes bl.a. for vilkårlig bombing av landsbyer og overgrep mot sivile. Over én million mennesker er tvunget på flukt.

2011: I juni sender president Omar al-Bashir militære styrker inn i Sør-Kordofan for å ta full kontroll over delstaten. Sør-Kordofan er Sudans eneste oljeproduserende region, og dermed av stor økonomisk betydning for myndighetene i Khartum. Det meldes om flybomber rettet mot sivilbefolkningen, og at nødhjelp blir hindret i å komme inn i området. Den 9. juli blir Sør-Sudan erklært en selvstendig stat, og Sør-Kordofan kommer under sudansk administrasjon. FNs høykommissær for flyktninger legger i august frem en rapport med detaljer om grusomme overgrep i delstaten, blant annet drap, kidnapping og bombing av sivile.

2005: En fredsavtale blir inngått mellom regjeringen i Khartum og opprørsbevegelsen Sudan People’s Liberation Movement (SPLM) i Sør-Sudan. Delstaten Sør-Kordofan, beliggende på grensen mellom Sudan og Sør-Sudan, blir opprettet som følge av fredsavtalen.

Se borgerkrig; flyktning; FN; Human Rights Watch; internasjonale straffedomstolen, Den; appendiks XIX – Afrika

Print Friendly, PDF & Email