sikkerhetsarkitektur i Europa

betegnelse på de europeiske statenes militære, politiske, økonomiske og kulturelle tilknytning til andre stater og deres allianser gjennom internasjonale organisasjoner/avtaler.

Print Friendly, PDF & Email