sharia

islams hellige lov; summen av Guds påbud og forbud slik disse kommer til uttrykk i Koranen og i Profetens sunna (tradisjon, nedtegnet i hadith-litteraturen). Fordi koranteksten bare inneholder et begrenset antall vers som direkte angår juridiske forhold, blir teksten supplert med hadith-tekster, profetens tradisjon. Gjennom rettsvitenskapen, fiqh, studeres loven og det utvikles tolkningsprinsipper for denne.

Se Islam

Print Friendly, PDF & Email