Schumanplanen

oppkalt etter den franske utenriksministeren Robert Schuman, som i mai 1951 lanserte planen som en forløper til Det europeiske kull- og stålfelleskap (EKSF, utgangspunktet for det vi i dag kjenner som Den europeiske union, EU). Schumanplanen skulle binde Frankrike og Tyskland sammen økonomisk for å unngå flere alvorlige konflikter etter andre verdenskrig. Italia, Luxembourg, Belgia og Nederland ble involvert i samarbeidet, men mer av økonomiske årsaker enn av konfliktrelaterte.

Se EKSF; EU

Print Friendly, PDF & Email