Schengen-avtalen

Blå = medlemsstater, oransje = medlemmer av EU som er forpliktet til å bli med i Schengenområdet, men som ikke er medlemmer enda. Foto: wikimedia

avtale om politisamarbeid, justissamarbeid og gradvis opphevelse av grensekontrollen som opprinnelig ble undertegnet av fem EU-land i 1985. I dag deltar de fleste EU-land i samarbeidet, unntatt Storbritannia, Irland, Romania og Bulgaria. I tillegg er Norge og Island med i Schengen. Mellom medlemslandene er det vanligvis ikke passkontroll. Avtalen er en del av EUs traktatverk.

Medlemmer (26): Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

Se EU

Print Friendly, PDF & Email