sårbare stater

stater som fungerer dårlig. Kjennetegnes av følgende forhold: tap av kontroll over eget territorium, inklusive evnen til å håndheve statens maktmonopol, tap av legitim autoritet til å fatte kollektive beslutninger, manglende evne til å levere offentlige tjenester og manglende evne til å delta som et fullverdig medlem av det internasjonale samfunn. Man frykter at sårbare stater skal utvikle seg til å bli mislykkede stater dersom man ikke klarer å forbedre situasjonen.

Se mislykkede stater

Print Friendly, PDF & Email