sanksjoner

folkerettslig tiltak som er truffet av en eller flere stater mot en annen stat. Tvangsmiddel for å tvinge vedkommende stat til å overholde sine folkerettslige forpliktelser, eller endre politikk og praksis. Tiltakene kan være unilaterale eller multilaterale. Deles videre inn i diplomatiske sanksjoner og, økonomiske sanksjoner. Dersom slike sanksjoner ikke virker kan FNs Sikkerhetsråd vedta å bruke militære maktmidler.

Se embargo

Print Friendly, PDF & Email