Sanitetsbataljonen

har base på Setermoen, Indre Troms. Kampstøtteavdeling i Brigade Nord. Bataljonens oppdrag er å behandle syke og sårede så snart som mulig etter at skade eller sykdom har oppstått, for å redusere omfanget av skadene og forhindre ettervirkninger.

Print Friendly, PDF & Email