Sambandsbataljonen

har base i Heggelia leir, Bardufoss. Støtteavdeling i Brigade Nord. Avdelingen utdanner befal og soldater til oppgaver innenfor sambands- og datasystemer. Avdelingen sørger for sambandsdekning, og har en sentral rolle i alle internasjonale operasjoner, og i ledelsen av feltavdelingene i Norge.

Print Friendly, PDF & Email