salafisme

fundamentalistisk religiøs retning innen islam som legger vekt på en bokstavelig tolkning av Koranen og Hadith. Mener verden må renskes for det de anser som ikke-islamske elementer.

Se islam

Print Friendly, PDF & Email