revolusjon

rask og gjennomgripende omveltning av makten over og styringen av en stat. Slike prosesser er ikke-demokratiske og foregår vanligvis ved bruk av makt.

Print Friendly, PDF & Email