revolt

væpnet opprør, omveltning, folkereisning.

Se revolusjon

Print Friendly, PDF & Email