Resolute Support Mission

(RSM) ble iverksatt i 2015 og er en militær NATO-operasjon i Afghanistan. RSM er forankret i en resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd og skal fungere som en erstatning for den flernasjonale styrken ISAF som ble avsluttet i 2014. Oppgaven til RSM er å støtte afghanske myndigheter med rådgiving og opplæring av afghanske sikkerhetsstyrker. Kampstyrker inngår ikke i RSM. I inngangen til 2019 var styrken på ca. 17 000 personer fra 39 land, blant annet Norge.

Se Afghanistan, krigen i; ISAF

 

 

Print Friendly, PDF & Email