reaksjonær

betegnelse på holdninger og synspunkter som favoriserer en tidligere politisk modell av samfunnet. Betegnelsen blir ofte brukt om religiøse og høyreekstreme miljøer.

Se ekstremisme; radikalisme; revolusjon

Print Friendly, PDF & Email