ratifisere

endelig formell stadfestelse av traktater og avtaler. Betegnelse på et statsoverhodes, eller en regjerings, endelige godkjennelse av en traktat inngått av sendemenn eller delegasjoner på landets vegne.

Se konvensjon; traktat

Print Friendly, PDF & Email