rasisme

menneskesyn, politikk eller sett av holdninger, som bygger på den oppfatning at mennesker tilhører ulike raser med ulike egenskaper, og at visse menneskeraser er overlegne andre raser.

Se ekstremisme; høyreekstremisme i Europa; nazisme

Print Friendly, PDF & Email