radiologiske våpen

er klassifisert som masseødeleggelsesvåpen. Et radiologisk våpen karakteriseres ved at det sprer radioaktivt materiale ved bruk av konvensjonelt sprengstoff. Det radioaktive materialet kan være produsert for andre formål enn å bli brukt som våpen. Dette gjør at radiologiske våpen anses som spesielt attraktive for terrorister.

Se CBRN; Masseødelegelsesvåpen

Print Friendly, PDF & Email