radikalisme

betegnelse på en tilnærmingsmåte som krever grunnleggende og raske endringer av etablerte forhold. Ofte brukt betegnelse på politiske miljøer knyttet til venstresiden da disse tenderer mot å være revolusjonære, men kan også bli brukt om ekstreme høyreorienterte og religiøse miljøer som, i motsetning til revolusjonære miljøer, ofte er reaksjonære.

Se ekstremisme; reaksjonær; revolusjon

Print Friendly, PDF & Email