Rådet for de baltiske sjøstater

(eng. Council of the Baltic Sea States, fork. CBSS) etablert den 6. mars 1992. Utenriks- og sikkerhetspolitisk debattforum for miljøspørsmål, økonomisk utvikling, energisaker, utdanning, kultur, sivil sikkerhet og grenseoverskridende kriminalitet. Medlemmer er de elleve landene i området rundt Østersjøen: Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Island, Latvia, Litauen, Norge, Polen, Russland og Sverige, samt en representant fra Europakommisjonen og 10 observatørstater.

Print Friendly, PDF & Email