protektorat

område under beskyttelsesherredømme av en annen stat, og som oftest mister handlefrihet i internasjonale forhold. Kontrollgraden varierer imidlertid. Eksempelvis Bhutans stilling som protektorat under India (hvor man beskyttet dets sikkerhet), og det tyske protektoratet som ble etablert i Tsjekkoslovakia i 1939 (som egentlig var en anneksjon). I eldre tid brukte man protektorat for å forhindre anneksjon av en annen stat. I moderne tid er imidlertid majoriteten av protektorater oppstått gjennom en avtale hvor den svake stat oppgir kontroll over sine internasjonale forbindelser, altså at den avgir suverenitet.

Se suverenitet

Print Friendly, PDF & Email