Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Warszawa-pakten militær og sikkerhetspolitisk allianse i Øst-Europa 1955–91. Medlemsland var Sovjetunionen, Albania (til 1968) Bulgaria, Polen, Romania, Tsjekkoslovakia, Ungarn og Øst-Tyskland (til 1990). Fungerte som de østlige statenes motstykke til de vestlige landenes forsvarsallianse NATO. Se kalde krigen, Den; NATO