Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
wahhabisme sunnimuslimsk fundamentalistisk bevegelse, oppkalt etter Muhammed ibn Abd al Wahhab (1703–1792). Wahhabister lever bokstavtro etter Koranen og sunna, slik de mener profeten Muhammed gjorde. Boka Kitab al-Tawhid («Boka om monoteisme»), skrevet av Wahhab, er helt sentral, og beskriver en rekke regler for påkledning, oppførsel og hvordan religionen skal praktiseres. Wahhabisme er den dominerende formen av islam i Saudi-Arabia og Qatar. Mange …

wahhabisme Les mer »

Warszawa-pakten militær og sikkerhetspolitisk allianse i Øst-Europa 1955–91. Medlemsland var Sovjetunionen, Albania (til 1968) Bulgaria, Polen, Romania, Tsjekkoslovakia, Ungarn og Øst-Tyskland (til 1990). Fungerte som de østlige statenes motstykke til de vestlige landenes forsvarsallianse NATO. Se kalde krigen, Den; NATO
WHO World Health Organisation Se Verdens helseorganisasjon
Wikileaks har siden 2007 publisert lekkede hemmeligstemplede dokumenter for offentligheten, og omtales derfor gjerne som et varslernettsted. Wikileaks har fem ansatte og over 1000 medarbeidere som bidrar til spredning av informasjonen. De fem ansatte og grunnleggerne har aldri blitt identifisert, men det antas at den australske journalisten Julian Paul Assange, som er organisasjonens ansikt utad, …

Wikileaks Les mer »

WMD (eng. weapons of mass destruction). Se masseødeleggelsesvåpen
Worldwatch Institute amerikansk institutt som driver kartlegging av verdens miljøstatus. Utgir årlig boken «State of the World» som tar for seg globale klima- og miljøutfordringer.
WTO World Trade Organisation. Se Verdens handelsorganisasjon