Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
voldgift folkeretten: når man bringer en tvist mellom grupper eller stater til endelig avgjørelse av en annen tredjepart eller institusjon enn de vanlige ordinære domstolene. Ofte en domstol som er særskilt opprettet for denne sak – ad hoc (parallelt, ved siden av). Etter Haagdomstolen har noe av hensikten med voldgift falt bort, men har fortsatt …

voldgift Les mer »