Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Versaillestraktaten fredstraktaten som ble sluttet mellom de allierte og Tyskland etter den første verdenskrigen, signert den 28. juni 1919. Dette var et omfattende dokument med harde betingelser som regulerte Tysklands industri- og våpenproduksjon, begrensning av militærmakt, samt avståelse av landområder og kontroll av territoriale grenser med mer. Se første verdenskrig, Den
Vesteuropeiske Union (fork. VEU, eng. Western European Union, fork. WEU) Vesteuropeiske union, etablert den 23. oktober 1954 (i funksjon fra den 6. mai 1955). Avløste den tidligere Vestunionen som ble etablert med Brusseltraktaten i 1948. Målet var å skape økonomisk gjenreisning, europeisk enhet og sikre gjensidig støtte i tilfelle angrep. VEU var en kollektiv forsvarsorganisasjon, …

Vesteuropeiske Union Les mer »

Veteranforbundet SIOPS (Skadde i internasjonale operasjoner) organisasjonen er aktiv i forhold til skadde veteraner, sørger for oppfølging og veiledning i møte med det offentlige, bistår med juridisk hjelp og økonomiske spørsmål. SIOPS arbeider også med å støtte de pårørende til skadde veteraner. Organisasjonens målsetning er at færrest mulig kommer til skade i internasjonale operasjoner og …

Veteranforbundet SIOPS Les mer »

veto (lat. «jeg forbyr») opprinnelig de romerske folketribuners utsagn når de benyttet sin rett til å stanse en hvilken som helst beslutning av senatet. Senere betegnelse for en enkeltpersons eller minoritets rett til å hindre et vedtak eller en lov, eller en stat i en organisasjon som for eksempel i FNs sikkerhetsråd. I sikkerhetsrådet har …

veto Les mer »

Viet Cong «Den nasjonale front for frigjøringen av det sørlige Vietnam» (FNL) politisk parti og militant gruppe. Også kjent som National Liberation Front for South Vietnam og Liberation Army of South Vietnam. Organisasjon: Ledet av Nguyen Huu Tho. Var organisert i en sentralkomité, en regjering, en militæravdeling og et sekretariat. Stiftet: 1954. Lokalisering: Vietnam. Politisk retning: …

Viet Cong Les mer »

Vietnamkrigen Også kjent som den andre indokinesiske krig. Kontroversiell konflikt som ofte blir omtalt som selve symbolet på Den kalde krigen. Parter: Den kommunistiske FNL-geriljaen (Viet Cong) med støtte fra Nord-Vietnam, Sovjetunionen og Kina, mot Sør-Vietnam og USA. Tidslinje: 1954: Konflikten i Vietnam mellom kommunistiske frigjøringsstyrker og franske kolonitropper fører til fredssamtaler i Genève. Under …

Vietnamkrigen Les mer »

Vigrid høyreekstrem gruppe. Navnet er hentet fra de norrøne verkene Edda og er navnet på sletten der det siste slaget mellom de gode og onde kreftene utkjempes. Organisasjon: Grunnlagt av Tore Tvedt i 1998. Ledet av Thorgrim O. Bredesen til 2009. Organisasjonen hevdes gjenoppstått i 2013 under ledelse av Tore Tvedt. Stiftet: 1998. Lokalisering: Norge. …

Vigrid Les mer »

Visegradgruppen sammenslutning mellom Polen, Ungarn, Tsjekkia og Slovakia (etter oppløsningen i 1993), etablert 1991 i kjølvannet av Den kalde krigen. Motivet var å samordne forsvars- og sikkerhetspolitikk. Visegradgruppen proklamerte raskt et felles ønske om NATO- og EU-medlemskap, og dannet også et økonomisk samarbeid gjennom Den sentraleuropeiske frihandelsavtalen (CEFTA).
voldgift folkeretten: når man bringer en tvist mellom grupper eller stater til endelig avgjørelse av en annen tredjepart eller institusjon enn de vanlige ordinære domstolene. Ofte en domstol som er særskilt opprettet for denne sak – ad hoc (parallelt, ved siden av). Etter Haagdomstolen har noe av hensikten med voldgift falt bort, men har fortsatt …

voldgift Les mer »