Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Utenriks- og forsvarskomiteen komiteens arbeidsområder er saker om utenrikspolitiske forhold, militært forsvar, utviklingshjelp, saker som angår norske interesser på Svalbard eller i andre polarområder, og i alminnelighet saker som gjelder avtaler mellom den norske stat og andre stater eller internasjonale organisasjoner/avtaler. Komiteen har 17 medlemmer med Anniken Huitfeldt (AP) som leder, Michael Tetzchner (H) som …

Utenriks- og forsvarskomiteen Les mer »

Utenriksdepartementet (UD) Det Kongelige Utenriksdepartementet ble opprettet i 1906 og behandler saker vedrørende landets forhold til fremmede makter, internasjonale organisasjoner/avtaler, utenrikshandel, kulturelt samkvem med utlandet og Norges forhold til utviklingsland. Se Direktoratet for utviklingssamarbeid; appendiks XVI – Oversikt over norske departementer
Utopi brukes for å beskrive en lykketilstand eller et perfekt sted. Ofte brukes ordet i forbindelse med samfunnsformer, der et utopisk samfunn er et idealsamfunn, en beskrivelse av et godt samfunn, som et individ eller en gruppe lengter etter, eller forsøker å frembringe. Motsatt finner vi ordet dystopi som skildrer et skrekksamfunn. Se Dystopi
utvidede sikkerhetsbegrep, Det Etter Den kalde krigens slutt har man fristilt sikkerhetspolitikken fra kun å gjelde vern av eget territorium mot militære trusler fra andre stater. Konkret har dette kommet til uttrykk gjennom det utvidede sikkerhetsbegrep, der økonomisk, sosial, politisk og miljømessig utvikling har blitt inkludert. Dette utvidede sikkerhetsbegrepet kommer videre til uttrykk i NATOs …

utvidede sikkerhetsbegrep, Det Les mer »

utvidede utenriks- og forsvarskomité, Den fungerer som et rådgivende organ for regjeringen, og drøfter med regjeringen viktige utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål i forkant av beslutninger. Komiteen har samme administrasjon og ledelse som Utenrikskomiteen, i tillegg til Stortingets president og lederne i partigruppene (dersom disse ikke allerede er medlemmer). Anniken Huitfeldt (AP) som leder, Michael Tetzchner …

utvidede utenriks- og forsvarskomité, Den Les mer »