Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
US Navy SEALs spesialstyrke underlagt den amerikanske marinen. Bokstavene i SEAL står for Sea, Air, Land, altså engelsk for «sjø, luft, land». Styrken utfører spesialoppdrag som innebefatter direkte aksjoner, spesiell rekognosering, kontraterror med mer. Soldatenes identitet er hemmeligholdt. Spesialstyrken ble opprettet i 1962, og bygget direkte på tidligere avdelinger som Underwater Demolition Team (UDT).