Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
urbefolkning opprinnelig befolkning i et område som er erobret og kolonisert av andre folkeslag. En urbefolkning har som regel mistet økonomisk og politisk kontroll og utgjør ofte minoriteter. FN har etter hvert tatt opp rettigheter til urbefolkningene i ulike fora og underorganisasjoner. I Norge regnes samer som urbefolkning.