Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) FNs kontor for narkotika og kriminalitet. Skal bistå FNs medlemsland i kampen mot internasjonal kriminalitet og narkotika. Innen kriminalitet ligger fokus særlig på bekjempelse av menneskehandel, korrupsjon og terrorisme. UNODC har kontorer i 21 land, med hovedkontor i Wien, Østerrike. Kontoret rapporterer til FNs narkotikakommisjon og til …

UNODC Les mer »