Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
UNICEF (eng. United Nations Children’s Fund, nor. FNs Barnefond) er verdens største hjelpeorganisasjon for barn. UNICEF arbeider i 190 land for å fremme og sikre barns rettigheter. Organisasjonen ble grunnlagt den 11. desember 1946 og har sitt hovedkvarter i New York, USA. Se appendiks III – FNs organisasjon
Unipolaritet En tilstand i det internasjonale systemet av stater der det er én stat som dominerer og er mektigere enn de andre statene. Etter oppløsningen av Sovjetunionen ble maktforholdet mellom statene i det internasjonale systemet betegnet som unipolart, der USA var den dominerende staten. Se bipolaritet; multipolaritet