Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
UNASUR (spansk. Unión de Naciones Suramericanas) De søramerikanske lands union ble opprettet den 23. mai 2008. UNASUR var et frihandelsområde som dekket hele Sør-Amerika og var bygget etter EU-modellen som et ledd i den politiske og økonomiske integrasjonen i Sør-Amerika. På sitt meste hadde organisasjonen 12 medlemsland, men i april 2018 suspenderte hele seks land …

UNASUR Les mer »

Undervannsbåtvåpenet Sjøforsvaret har seks undervannsbåter i Ula-klassen, som hver har et mannskap på 20–25 personer. I fredstid skal ubåtene patruljere norske interesseområder, delta i internasjonale operasjoner, og sammen med andre enheter delta på øvelser både nasjonalt og i regi av allierte styrker. I krise og krig er undervannsbåtene et kosteffektivt våpen. Ubåtvåpenet skal drifte og …

Undervannsbåtvåpenet Les mer »

UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization), forkortelse for FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur etablert den 16. november 1945 (i funksjon den 4. november 1946), hovedkvarter i Paris. Særorganisasjon i FN underlagt Det økonomiske og sosiale råd (ECOSOC). Skal fremme samarbeid og utvikling innen utdanning, vitenskap og kultur. Medlemmer: Alle FN-medlemmer, utenom …

UNESCO Les mer »

Unge Høyres Landsforbund (UHL) Høyres ungdomsorganisasjon. Etablert i 1922. Leder: Sandra Bruflot Generalsekretær: Sara Juriks Webadresse: www.ungehoyre.no Se Høyre
Unge Venstre (UV) Venstres ungdomsorganisasjon. Etablert i 1909. Leder: Sondre Hansmark Generalsekretær: Linn Skyum Webadresse: www.ungevenstre.no Se Venstre
UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) forkortelse for FNs høykommissær for flyktninger. UNHCRs hovedoppgave er å lede og samordne den internasjonale innsatsen for å beskytte flyktninger i hele verden, og å arbeide for å finne løsninger på flyktningrelaterte utfordringer. De skal sikre flyktningers rettigheter og gi dem mulighet til å vende tilbake til sine hjemland …

UNHCR Les mer »

UNICEF (eng. United Nations Children’s Fund, nor. FNs Barnefond) er verdens største hjelpeorganisasjon for barn. UNICEF arbeider i 190 land for å fremme og sikre barns rettigheter. Organisasjonen ble grunnlagt den 11. desember 1946 og har sitt hovedkvarter i New York, USA. Se appendiks III – FNs organisasjon
Unipolaritet En tilstand i det internasjonale systemet av stater der det er én stat som dominerer og er mektigere enn de andre statene. Etter oppløsningen av Sovjetunionen ble maktforholdet mellom statene i det internasjonale systemet betegnet som unipolart, der USA var den dominerende staten. Se bipolaritet; multipolaritet
unntakstilstand forfatningsbestemmelse i mange land gir regjeringen rett til å innføre unntakstilstand når landets indre eller ytre sikkerhet er truet som følge av krig, opprør eller andre ekstraordinære forhold. Ved innføring av unntakstilstand gis staten adgang til å treffe vedtak som er i strid med gjeldende lov eller forskrift, som for eksempel å fravike enkelte …

unntakstilstand Les mer »

UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) FNs kontor for narkotika og kriminalitet. Skal bistå FNs medlemsland i kampen mot internasjonal kriminalitet og narkotika. Innen kriminalitet ligger fokus særlig på bekjempelse av menneskehandel, korrupsjon og terrorisme. UNODC har kontorer i 21 land, med hovedkontor i Wien, Østerrike. Kontoret rapporterer til FNs narkotikakommisjon og til …

UNODC Les mer »