Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
ultranasjonalistiske grupper ekstremt nasjonalistiske grupperinger som arbeider for nasjonal uavhengighet, isolasjon og et sterkt statsapparat. Slike grupper har hatt varierende oppslutning i Europa. De har ulike politiske sympatier, men kan i hovedsak karakteriseres som både radikale og konservative. Historisk tilhørende ytterste høyrefløy i nærhet av nazistiske og fascistiske grupperinger. Særlig har slike grupper gjort seg …

ultranasjonalistiske grupper Les mer »