Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
ubåt (undervannsbåt) er et fartøy som kan operere under havoverflaten. Ubåter blir i hovedsak brukt til militære formål der man ønsker at dens tilstedeværelse ikke skal være kjent. Fartøystypen er det eneste krigsfartøy som kan operere skjult bak fiendens linjer i lengre tid, og blir derfor ofte brukt i forkant av en konflikt. Ubåtene har …

ubåtLes mer »

Ukraina, konflikten i (2014–) De siste års hendelser (2015–2017): Krigen i Øst-Ukraina har utviklet seg til å bli en av de blodigste konfliktene i Europa siden krigene på Balkan. Over 10 000 mennesker har mistet livet og over 22 000 har blitt skadet. Kamphandlinger mellom de ukrainske myndighetene i Kiev og russiskstøttede separatister førte de østlige regionene …

Ukraina, konflikten i (2014–)Les mer »

ultranasjonalistiske grupper ekstremt nasjonalistiske grupperinger som arbeider for nasjonal uavhengighet, isolasjon og et sterkt statsapparat. Slike grupper har hatt varierende oppslutning i Europa. De har ulike politiske sympatier, men kan i hovedsak karakteriseres som både radikale og konservative. Historisk tilhørende ytterste høyrefløy i nærhet av nazistiske og fascistiske grupperinger. Særlig har slike grupper gjort seg …

ultranasjonalistiske grupperLes mer »

UNASUR (spansk. Unión de Naciones Suramericanas) De søramerikanske lands union opprettet den 23. mai 2008. Er et frihandelsområde som dekker hele Sør-Amerika. Unionen er bygget etter EU-modellen, og er et ledd i den politiske og økonomiske integrasjonen i Sør-Amerika. UNASUR består av et permanent sekretariat som som ledes av Generalsekretæren, og en kommisjon bestående av …

UNASURLes mer »

Undervannsbåtvåpenet Sjøforsvaret har seks undervannsbåter i Ula-klassen, som hver har et mannskap på 20–25 personer. I fredstid skal ubåtene patruljere norske interesseområder, delta i internasjonale operasjoner, og sammen med andre enheter delta på øvelser både nasjonalt og i regi av allierte styrker. I krise og krig er undervannsbåtene et kosteffektivt våpen. Ubåtvåpenet skal drifte og …

UndervannsbåtvåpenetLes mer »

UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization), forkortelse for FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur etablert den 16. november 1945 (i funksjon den 4. november 1946), hovedkvarter i Paris. Særorganisasjon i FN underlagt Det økonomiske og sosiale råd (ECOSOC). Skal fremme samarbeid og utvikling innen utdanning, vitenskap og kultur. Medlemmer: Alle FN-medlemmer, utenom …

UNESCOLes mer »

Unge Høyres Landsforbund (UHL) Høyres ungdomsorganisasjon. Etablert i 1922. 1 nestleder: Sandra Bruflot (fung. leder) Generalsekretær: Maria Barstad Sanner Webadresse: www.ungehoyre.no Se Høyre
Unge Venstre (UV) Venstres ungdomsorganisasjon. Etablert i 1909. Leder: Tord Hustveit Generalsekretær: Eirik Natlandsmyr Webadresse: www.ungevenstre.no Se Venstre
UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) forkortelse for FNs høykommissær for flyktninger. UNHCRs hovedoppgave er å lede og samordne den internasjonale innsatsen for å beskytte flyktninger i hele verden, og å arbeide for å finne løsninger på flyktningrelaterte utfordringer. De skal sikre flyktningers rettigheter og gi dem mulighet til å vende tilbake til sine hjemland …

UNHCRLes mer »

unntakstilstand forfatningsbestemmelse i mange land gir regjeringen rett til å innføre unntakstilstand når landets indre eller ytre sikkerhet er truet som følge av krig, opprør eller andre ekstraordinære forhold. Ved innføring av unntakstilstand gis staten adgang til å treffe vedtak som er i strid med gjeldende lov eller forskrift, som for eksempel å fravike enkelte …

unntakstilstandLes mer »

Meny