Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
ubåt (undervannsbåt) er et fartøy som kan operere under havoverflaten. Ubåter blir i hovedsak brukt til militære formål der man ønsker at dens tilstedeværelse ikke skal være kjent. Fartøystypen er det eneste krigsfartøy som kan operere skjult bak fiendens linjer i lengre tid, og blir derfor ofte brukt i forkant av en konflikt. Ubåtene har …

ubåt Les mer »

Ukraina, konflikten i (2014–) De siste års hendelser (2015–2019): Krigen i Øst-Ukraina har utviklet seg til å bli en av de blodigste konfliktene i Europa siden krigene på Balkan. Over 10 000 mennesker har mistet livet og over 22 000 har blitt skadet. Kamphandlinger mellom de ukrainske myndighetene i Kiev og russiskstøttede separatister førte de østlige regionene …

Ukraina, konflikten i (2014–) Les mer »

ultranasjonalistiske grupper ekstremt nasjonalistiske grupperinger som arbeider for nasjonal uavhengighet, isolasjon og et sterkt statsapparat. Slike grupper har hatt varierende oppslutning i Europa. De har ulike politiske sympatier, men kan i hovedsak karakteriseres som både radikale og konservative. Historisk tilhørende ytterste høyrefløy i nærhet av nazistiske og fascistiske grupperinger. Særlig har slike grupper gjort seg …

ultranasjonalistiske grupper Les mer »

UNASUR (spansk. Unión de Naciones Suramericanas) De søramerikanske lands union ble opprettet den 23. mai 2008. UNASUR var et frihandelsområde som dekket hele Sør-Amerika og var bygget etter EU-modellen som et ledd i den politiske og økonomiske integrasjonen i Sør-Amerika. På sitt meste hadde organisasjonen 12 medlemsland, men i april 2018 suspenderte hele seks land …

UNASUR Les mer »

Undervannsbåtvåpenet Sjøforsvaret har seks undervannsbåter i Ula-klassen, som hver har et mannskap på 20–25 personer. I fredstid skal ubåtene patruljere norske interesseområder, delta i internasjonale operasjoner, og sammen med andre enheter delta på øvelser både nasjonalt og i regi av allierte styrker. I krise og krig er undervannsbåtene et kosteffektivt våpen. Ubåtvåpenet skal drifte og …

Undervannsbåtvåpenet Les mer »

UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization), forkortelse for FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur etablert den 16. november 1945 (i funksjon den 4. november 1946), hovedkvarter i Paris. Særorganisasjon i FN underlagt Det økonomiske og sosiale råd (ECOSOC). Skal fremme samarbeid og utvikling innen utdanning, vitenskap og kultur. Medlemmer: Alle FN-medlemmer, utenom …

UNESCO Les mer »

Unge Høyres Landsforbund (UHL) Høyres ungdomsorganisasjon. Etablert i 1922. Leder: Sandra Bruflot Generalsekretær: Sara Juriks Webadresse: www.ungehoyre.no Se Høyre
Unge Venstre (UV) Venstres ungdomsorganisasjon. Etablert i 1909. Leder: Sondre Hansmark Generalsekretær: Linn Skyum Webadresse: www.ungevenstre.no Se Venstre
UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) forkortelse for FNs høykommissær for flyktninger. UNHCRs hovedoppgave er å lede og samordne den internasjonale innsatsen for å beskytte flyktninger i hele verden, og å arbeide for å finne løsninger på flyktningrelaterte utfordringer. De skal sikre flyktningers rettigheter og gi dem mulighet til å vende tilbake til sine hjemland …

UNHCR Les mer »

UNICEF (eng. United Nations Children’s Fund, nor. FNs Barnefond) er verdens største hjelpeorganisasjon for barn. UNICEF arbeider i 190 land for å fremme og sikre barns rettigheter. Organisasjonen ble grunnlagt den 11. desember 1946 og har sitt hovedkvarter i New York, USA. Se appendiks III – FNs organisasjon