Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
traktat avtale mellom to eller flere stater som gjelder for bestemte forhold. En skiller mellom bilaterale (tosidige) og multilaterale (flersidige) traktater. Traktater er utrykk for hva stater har forpliktet seg til folkerettslig. Staten må signere og ratifisere traktaten før den er juridisk bindende for staten. En traktat forutsetter imidlertid ingen bestemte formkrav, og fastsetter selv …

traktat Les mer »

transnasjonal betegnelse på former for og typer av aktiviteter eller tiltak, som krysser de nasjonalstatlige grenser uten å være knyttet til de nasjonalstatlige myndigheter. Brukes ofte om transnasjonale selskaper som f.eks. European Air Defence Systems.
tredje verden, Den eldre betegnelse på fattige land i Afrika, Asia og Sør-Amerika.
Truman-doktrinen Harry S. Trumans erklæring fra 1947 som sier at USA må støtte alle frie nasjoner som forsøker å motstå undertrykkelse og totalitære systemer. Hensikten var å motvirke kommunistisk innflytelse. Marshallhjelpen og opprettelsen av NATO kom i kjølvannet av Truman-doktrinen. Se Marshallplanen; NATO