Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
tortur fysiske eller psykiske overgrep som brukes for å tvinge fram tilståelser og/eller opplysninger. Forbudt i henhold til Norges Grunnlov paragraf 93 og Menneskerettighetserklæringen av 1948. Se Amnesty international; FNs torturkonvensjon; Genèvekonvensjonene
total krig begrep som beskriver en konflikt der sivile og militære mål er likestilt, og alle tilgjengelige våpen og strategier blir benyttet. Se strategi; terror
totalforsvarskonseptet forsvaret av Norge har i hele etterkrigstiden bygget på totalforsvarskonseptet. Grunnprinsippet har vært at samfunnets samlede ressurser (sivile og militære) om nødvendig skal kunne mobiliseres for forsvaret av landet og for å håndtere akutte og prekære sikkerhetsutfordringer i krig, eller når krig truer. Under Den kalde krigen omfattet ikke totalforsvarskonseptet de lavere krisenivåene, men …

totalforsvarskonseptet Les mer »

totalitær stat styresett der makthaverne styrer eller utøver påvirkning på omtrent ethvert aspekt av offentlig og/eller privat adferd, altså det totale samfunnsbildet. Som regel nært tilknyttet en politisk eller religiøs ideologi som legitimerer overgrep, der kun et politisk parti eller gruppering er tillatt. I totalitære stater forvitrer ofte tilliten mellom innbyggerne, og bare tankesettet til …

totalitær stat Les mer »