Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO) er en samarbeidsordning i Forsvaret opprettet for å ivareta interessene til vernepliktige inne til førstegangstjeneste og repetisjonsøvelser. TVO arbeider for å fremme de vernepliktiges trivsel under førstegangstjenesten, samt for et godt og tillitsfullt forhold mellom soldater og befal. TVO er representert på alle nivåer i Forsvaret, fra troppsplan til den øverste …

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret Les mer »