Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Sysselmann embetsmann som innehar den høyeste myndighet på Svalbard, og har myndighet som fylkesmann, politimester, notarius publicus samt underdommer i lavere rett. Kjerstin Askolt har siden den 1. oktober 2015 hatt stillingen som Sysselmann. Se Svalbard