Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
synergieffekt å øke effekten, eller utbyttet av, en handling eller en prosess, gjennom samvirke.