Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Sykes-Picot-avtalen Sykes-Picot-avtalen var en hemmelig avtale inngått mellom Storbritannia og Frankrike den 16. mai 1916 om en framtidig oppdeling av Det osmanske riket. Denne avtalen inkluderte også Russland. Avtalen ble imidlertid aldri satt ut i livet, men la i ettertid mye av grunnlaget for de territorielle grensene til dagens Midtøsten. Disse ble i stor grad …

Sykes-Picot-avtalen Les mer »