Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Sykes-Picot-avtalen Sykes-Picot-avtalen var en hemmelig avtale inngått mellom Storbritannia og Frankrike den 16. mai 1916 om en framtidig oppdeling av Det osmanske riket. Denne avtalen inkluderte også Russland. Avtalen ble imidlertid aldri satt ut i livet, men la i ettertid mye av grunnlaget for de territorielle grensene til dagens Midtøsten. Disse ble i stor grad …

Sykes-Picot-avtalen Les mer »

synergieffekt å øke effekten, eller utbyttet av, en handling eller en prosess, gjennom samvirke.
Syria, Borgerkrigen i (2011–) De siste års hendelser (2014–2019): Borgerkrigen i Syria er en kompleks og brutal krig, og en av de største humanitære krisene som finner sted i dag. Krigen har siden 2011 drevet over 12 millioner mennesker på flukt. De fleste av disse er internt fordrevne, men mange har også krysset grensene til …

Syria, Borgerkrigen i (2011–) Les mer »

Sysselmann embetsmann som innehar den høyeste myndighet på Svalbard, og har myndighet som fylkesmann, politimester, notarius publicus samt underdommer i lavere rett. Kjerstin Askolt har siden den 1. oktober 2015 hatt stillingen som Sysselmann. Se Svalbard