Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Svalbard defineres som landområdet mellom 74 og 81 grader nord og 10 og 35 grader øst. Øygruppen består av en rekke store og små øyer, og de største er Spitsbergen, Nordaustlandet, Edgeøya, Barentsøya og Prins Karls Forland. Svalbard er en del av Kongeriket Norge med full og uinnskrenket norsk suverenitet. Norsk suverenitet er folkerettslig stadfestet …

Svalbard Les mer »

Svalbardtraktaten undertegnet den 9. februar 1920, iverksatt i 1925. Opprinnelig navn: «Traktaten mellom Norge, Amerikas Forente Stater, Danmark, Frankrike, Italia, Japan, Nederlandene, Storbritannia og Irland og de britiske oversjøiske besiddelser og Sverige angående Spitsbergen». Traktaten slår fast Norges fulle og uinnskrenkede høyhetsrett over Svalbard, og at Svalbard er en del av Kongeriket Norge. Norge vedtar …

Svalbardtraktaten Les mer »

SVR (russisk: Sluzhba Vneshney Razvedki) Russlands sivile, eksterne etterretningsorganisasjon. SVR overtok de offensive etterretningsoppgavene etter nedleggelsen av KGB i 1991. SVR har også viktige oppgaver innen antiterroretterretning. Se FSB; KGB