Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
subsidiaritetsprinsippet (eller nærhetsprinsippet) opprinnelig en maksime fra katolsk sosialtenking, som har blitt innført som et moderne, politisk prinsipp. Hensikten er å regulere maktfordelingen. I EU er det dette prinsippet som legitimerer overføring av mer makt til regionene, det vil si det skal være nærhet mellom dem som fatter vedtak og dem vedtakene retter seg mot.